Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szabályzat a  www.ingatlanhirdeto.com oldal felhasználója (továbbiakban: Felhasználó) másrészről az oldal üzemeltetője:

Cashbank & Credit Consulting Kft.
Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály u. 1-3
Adószám: 13496971-1-20
Cégjegyzékszám: 20-09-066820
Bankszámlaszám: 50466539-10008834-00000000 (Takarékbank Zrt.)

Ügyfélszolgálat: hétfőtől-péntekig 09.00 - 17.00 óráig

e-mail: info@ingatlanhirdeto.com

(továbbiakban: Társaság) által üzemeltetett www.ingatlanhirdeto.com internetes lapon valamint mobil alkalmazásokon keresztül  (a továbbiakban együttesen: weblap vagy weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: szolgáltatás, több szolgáltatásra vonatkozóan szolgáltatások) igénybevételének és a weblap használatának feltételeit tartalmazza. A weblap használata kizárólag a jelen Általános Szerződési Feltételeknek megfelelően történhet (továbbiakban ÁSZF, vagy szabályzat).

1. Általános rendelkezések

A Társaság hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére ingatlan(ok) hirdetésére, illetve a hirdetéshez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a weboldalon, azaz az ingatlanhirdeto.com internetes oldalon és az ahhoz  hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban az ingatlanhirdeto.com internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók.

Felhasználó: jelen szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, aki ingatlant kínál eladásra, vagy aki ingatlan megvételére ajánlatot tesz, azaz a hirdetésre jelentkezik.

A weboldalon elérhető szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan felhasználói fiók létrehozása esetén a regisztrációval, illetve a szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során, továbbá a szolgáltatások megrendelése során tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi szabályzat rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a szabályzat betartására. A weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a weboldal használatának megkezdésével, illetve felhasználói fiók létrehozása esetén, a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Társaság a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi szabályzatban meghatározott módon és célokra felhasználja.
A szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Társaság között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Társaság nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.
A Társaság jogosult a jelen szabályzat módosítására. A Társaság fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a szolgáltatások tartalmát és díját, a szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Társaság a módosításról a nyitóoldalon, a weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a szabályzat módosítását is. A Társaság egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben a Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Társaság szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a szabályzat rendelkezései szerint.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

A weblapon bizonyos szolgáltatások kizárólag felhasználói fiók létrehozásával, míg más szolgáltatások felhasználói fiók létrehozása nélkül érhetőek el, továbbá a weblapon bizonyos szolgáltatások ingyenesen, más szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.  A Szolgáltatás igénybevételekor a vonatkozó gomb megnyomásával a Felhasználó ajánlatot tesz (megrendelés) a kiválasztott szolgáltatás igénybevételére,amelyre a Társaság annak megküldésétől számított lehető legrövidebb időtartamon, de legfeljebb 24 órán belül automatikusan aktivációs linket küld a Felhasználó részére, az általa megadott e-mail címre, és a Felhasználó megrendelésének beérkezését megerősíti. A Felhasználó a Társaság által küldött linkre kattintva hagyhatja jóvá megrendelését, illetve fizetős szolgáltatás igénybevétele esetén a fizetés teljesítésével véglegesítheti megrendelési szándékát. A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően, a Társaság az egyes szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja (visszaigazolja) a szolgáltatást, amennyiben nem merül fel olyan körülmény, amely szerint a Felhasználó ajánlata a jelen szabályzatba ütközik. A Társaság ezen tényekről a Felhasználót e-mailen értesíti. A Társaság és a Felhasználó közötti szerződés minden esetben a Felhasználó által tett igénybevételre vonatkozó nyilatkozat Társaság által történő visszaigazolásával jön létre. A nyilatkozatok akkor tekinthetők megérkezettnek, amikor az a címzett számára hozzáférhetővé válik.
A Felhasználó a hirdetés feltöltésekor önálló felhasználói fiókot hozhat létre, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

- a feltöltött hirdetés aktiválásáról a Társaság által küldött e-mailben megadott aktiváló felületre való belépéssel, vagy

- a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Társaság által történő visszaigazolásával felek között a szerződés ráutaló magatartással jön létre. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését, amely a Társasággal létesített jogviszonya megszűnését eredményezi. A fiók törlésére vonatkozó felhasználói igényt a Társaság akkor teljesíti, ha a Felhasználónak nincs tartozása a Társaság felé. A felmondási idő alatt a Felhasználó felhasználói jogai szünetelnek, így felhasználói fiókhoz kötött cselekményeket nem végezhet, így különösen új szolgáltatást nem vehet igénybe. A regisztráció megszűnésével a regisztrációhoz köthető hirdetések a weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Társaság jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. 

A Társaság jogosult a felhasználói fiókkal rendelkező Felhasználót a weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Társaság felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Társaság kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Társaság általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek. A weblapra regisztráció nélkül hirdetést feltöltő Felhasználó és a Társaság közötti szerződés megszűnik, amennyiben a Felhasználó által a weboldalra feltöltött hirdetést a Felhasználó, vagy a jelen szabályzatban meghatározott esetekben a Társaság eltávolítja a weboldalról.

A Felhasználó és a Társaság között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. A hirdetés Felhasználó által történő törlése esetén a Társaság a továbbiakban nem tárolja. Az inaktívált hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhető.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése, továbbá a felhasználói fiók létrehozása nélkül feltöltött hirdetés esetén a jogviszony megszűnése esetén a Társaság a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Társaság minden tőle telhetőt elkövet a weblap és a szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a weboldal folyamatos működtetésére, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Társaság nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Társaságtól független körülmények okoznak.

A Társaság nem vállal felelősséget a weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a weblap tartalma a Társaságtól függetlenül is módosul.

A Társaság a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére (rendszerüzenet), a szolgáltatás teljesítésének részeként.

3. Ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások

A Felhasználók korlátlan számú hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által a weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet. A Felhasználók által feltöltött hirdetéseket a Társaság a feltöltéskor megadott régió és ingatlan típustól eltérő rendező-elvek szerint is csoportosíthatja, illetve közzéteheti. A weboldalon biztosított hirdetési helyek igénybevétele regisztráció nélkül is történhet, azonban a hirdetésekre történő jelentkezéshez biztosított üzenetküldő rendszer használata mind a hirdető, mind a jelentkező Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

A szabályzatnak megfelelő felhasználói ajánlattételben foglalt hirdetéseket a Társaság a hirdetési szándék megerősítésére szolgáló aktiváló link Felhasználó által történő használatát követően a lehető legrövidebb időn, legfeljebb 48 órán belül közzéteszi és 90 nap időtartamra elérhetővé teszi a Weboldalon.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Társaság 180 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére. A 180 napos időtartam elteltével, a 181. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül.

Az archiválás időtartama alatt a újabb szolgáltatások igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik és ismét elérhetővé válik a Weboldalon.

A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés 14 napra törlés alá kerül, amelyet követően, a 15. napon amennyiben a Felhasználó a hirdetés vonatkozásában új szolgáltatások egyikét sem veszi igénybe, a hirdetés automatikusan törlésre kerül. A törlés alatti periódusban a szolgáltatások bármelyikének igénybevétele esetén a hirdetés aktiválódik és ismét elérhetővé válik a weboldalon.

A hirdetésekre való jelentkezés a Társaság által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszer használatának feltételei:

a. a weboldalon már regisztrált felhasználók további feltételek nélkül küldhetnek üzenetet más felhasználók részre

b. minden más felhasználó számára a weboldalon történő regisztráció és felhasználói fiók létrehozása szükséges. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Társaság jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. A Társaság nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.

Amennyiben a Társaság észleli, hogy a Felhasználó a weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Társaság megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Társaság jogosult a Felhasználó weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

A Felhasználók korlátlan számú magánhirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Társaság által a weboldalon biztosított hirdetési helyeken, amelyhez a Társaság keresőrendszert üzemeltet. Amennyiben a Felhasználó egy adott hirdetés termékoldalát megnyitja, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy a Felhasználó alábbi adatai továbbításra kerüljenek a Társaság részére. Továbbított adatok: IP cím, irányítószám, település, születési év.

4. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető szolgáltatások

a. Az ellenérték megfizetése fejében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó a bankszámlájáról átutalással, vagy a Társaság bankszámlájára készpénzes befizetéssel egyenlítheti ki. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Társaság a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A vásárlás a Fizetés gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. Számlamódosítási igényt a Társaság maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a Felhasználó megrendelését indokolt esetben visszautasítsa.

A jelen pont szerinti szolgáltatások a fizetős szolgáltatáshoz kapcsolódóan vehetők igénybe, és megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Társaságnak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Társaság felé, a jelen szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti szolgáltatás a szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Társaság törli, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat, a díjfizetési lehetőségeket és az ellenérték fejében nyújtott szolgáltatások megvásárlásának menetére vonatkozó részletes szabályokat a hirdetés kezelése oldal, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza.

b. Számlázás:

A megrendelt díjfizetést igénylő szolgáltatások esetén a számlát a Társaság a díj beérkezését követően központilag, automatikusan a szamlazz.hu rendszeren keresztül állítja ki és elektronikusan juttatja el a Megbízó által a regisztrációkor megadott e-mail címre. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Társaság a számviteli bizonylatokat 8 évig őrzi meg.

c. Árak:

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a weblapon tájékozódhat. A Társaság által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap. Előre mutató fizetési határidőt magában foglaló számla előre kiállítása, vagy díjbekérő kiállítása Társaságunknál nem lehetséges.

5. A weblapra ingyenesen feltöltött hirdetésekhez kapcsolódóan az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:

A jelen pont szerinti szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában választhatja:

Látogatottsági statisztika: a jelen pont szerinti szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a látogatottsági statisztika gyűjtés szolgáltatást vásárolja meg. A szolgáltatás keretében a hirdetés lejárta előtt 15 nappal a Társaság tájékoztatást küld hirdetésének látogatottságáról azon oldalak esetében, ahol erre a technikai fejlesztés lehetőséget biztosít.

Linkek kigyűjtése: a jelen pont szerinti szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a linkek kigyűjtése szolgáltatást vásárolja meg. A szolgáltatás keretein belül a Társaság munkatársa kigyűjti és e-mailben megküldi a Felhasználó részére a partner hirdetési oldalakon megjelent ingatlan hirdetésének linkjeit.

6. Céges vagy ingatlanközvetítők által feladott hirdetések

A céges vagy ingatlanközvetítők által feladott hirdetésnek minősülő hirdetések feladására vonatkozó szabályok megegyeznek a magánszemélyek által feladott hirdetések szabályaival.

7. 'Eladó' felirattal ellátott molinó kiszállítására vonatkozó szabályok:

a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.; a továbbiakban: GLS) által a GLS Általános Szerződés Feltételek (a továbbiakban: GLS ÁSZF) szerint nyújtott Business-Parcel  és Business Small Parcel szolgáltatásai közvetítésével nyújtja. A szolgáltatás a weboldalon elérhető hirdetések vonatkozásában vehető igénybe, addig, amíg az adott hirdetés szerepel a weboldalon.

A szolgáltatás igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy a csomag feladására, szállítására, kézbesítésére, az azzal kapcsolatos felelősségre és panaszkezelésre a jelen szabályzat, továbbá a GLS ÁSZF rendelkezései irányadóak. A GLS ÁSZF-ben a Megbízó részére előírt kötelezettségek és feltételek teljesítése az alábbiakban meghatározásra kerülő GLS Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználót terhelik, míg az ott meghatározott jogok a Felhasználót illetik.

A szolgáltatás kizárólag Magyarország területén történő feladással, és Magyarország területén lévő kézbesítési helyre történő címzéssel vehető igénybe.

A szolgáltatás részeként a Társaság a hirdetést feltöltő Felhasználó részére az alábbi szolgáltatások járnak:

A GLS Szolgáltatás az alábbiakat tartalmazza:

Az érintett csomagot a GLS a csomagfelvételi címről a Társaság által történő megrendelést követő munkanapon szállításra átveszi. A Társaság, amennyiben a tárgynapon a GLS a megrendelést rendszerében rögzítette, visszaigazolást ad és egyúttal e-mailen vagy sms-ben tájékoztatja a Felhasználót a csomagfelvétel napjáról.

A GLS a Társaság megrendelését annak beérkezését követően haladéktalanul rögzíti és a beérkezést követően haladéktalanul tájékoztatja a Társaságot a megrendelés csomagazonosító számáról, amely alapján mind a Társaság, mind a címzett is képes követni a megrendelés teljesítésének státuszát, továbbá tájékozódni a kiszállítási információkról (IOD). A GLS a küldeményeket felvételüket követően feldolgozza, rakodásukat intézi, továbbításukat megszervezi és lebonyolítja az általa igénybe vett fuvarozóval, valamint kézbesíti a Vevő részére.

A csomag szállításra történő felvételének napján a GLS e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználót a kézbesítés napjáról.

A GLS a csomag kézbesítését belföldön a felvétel napját követő első munkanapon, munkaidőben 17:30-ig, illetve az ún. depóvárosokban egy munkanapokon 20:00-ig végrehajtja, azaz eddig az időpontig felvett csomagot a Felhasználó részére átadja. A GLS a Felhasználó részére e-mail értesítést küld a kézbesítés napjának reggelén, ami tartalmazza a kézbesítést végző GLS futár telefonszámát, a GLS ügyfélszolgálat elérhetőségét is, továbbá a kézbesítés várható időpontját egy háromórás időintervallum formájában. Az átvételt a Felhasználó a GLS fuvarlapján (rollkarte) nyugtázza. A GLS a kiszállítási bizonylatokat két évig megőrzi.

A Felhasználó köteles az átvételkor a küldeményt a GLS futár jelenlétében megvizsgálni és nyilvánvaló, a küldemény külső csomagolásán észlelt, felismerhető károk esetén felbontani és a felismerhető hiányosságokról, vagy egyéb károkról a futárral közösen a sérülés jellegét, mértékét, feltehető okát, valamint a kár részletes leírását tartalmazó jegyzőkönyvet felvenni, továbbá a sérülést és a kárt a GLS-nek haladéktalanul bejelenteni. A Felhasználó köteles minden ésszerű intézkedést megtenni a kár enyhítése érdekében.

A küldemény elveszését vagy megsérülését ha az felismerhető a küldemény kézbesítésekor, illetve a küldemény visszakézbesítésekor a kézbesítési okiraton azonnal jelezni kell. Mind a Társaság, mind a Felhasználó köteles a GLS-nek lehetővé tenni, hogy személyesen és fizikailag meggyőződjön a kár jellegéről és mértékéről.

A GLS Szolgáltatások teljesítése érdekében a GLS jogosult a küldemények továbbításához szükséges fuvarozási és egyéb szerződések megkötésével alvállalkozók szolgáltatásának igénybevételére, amelyet részben vagy egészben, de változatlan formában továbbértékesít (közvetített szolgáltatás).

A Társaság, vagy a Társaság megbízottja köteles gondoskodni a küldemény megfelelő belső és külső csomagolásáról, lezárásáról oly módon, hogy a küldeményt, illetve annak tartalmát a csomagolás annak jellegzetességeire is figyelemmel a fuvarozás és a gépi rakodás során is megóvja a kinyílástól és a sérüléstől, illetve, hogy az megfeleljen a GLS Általános Szerződési Feltételeiben foglalt feltételeknek.

A kiszállítást meghiúsultnak kell tekinteni az alábbi esetekben:

A kiszállítás meghiúsulása esetén a GLS a következőket vállalja:

amennyiben a Felhasználó nem tartózkodik a megadott címen, a GLS egy értesítő-kártyát hagy a helyszínen. Az értesítő-kártyán megtalálható a csomagszám, valamint a GLS telefonszáma. A GLS vállalja, hogy amennyiben a Felhasználó szabadságon van és a kézbesítést a munkahelyére kérte, a csomagot 10 munkanapon keresztül tárolja, egyéb esetekben pedig 5 munkanapig tárolja, ugyanezen célból. A meghiúsult kézbesítési kísérlet napján a Felhasználó elektronikus értesítést kap a kézbesítés sikertelenségéről. Az e-mail üzenet tartalmazza a kézbesítési meghiúsulásának okát, az értesítő- kártyán található információkat, valamint direkt hozzáférést a GLS internetes rendelkező felületéhez, ahol a Felhasználó további kézbesítési lehetőségek közül választhat, illetve új kiszállítási napot egyeztethet a GLS-el. Amennyiben ez nem történik meg a megjelölt tárolási időtartam alatt, úgy a GLS a csomagot visszajuttatja a Társasághoz, vagy a Társaság megbízottjához.

az átvétel megtagadása esetén a GLS a csomagot visszaszállítja a Társaság megbízottjához.

Időntúli várakozás esetén (ha a GLS gépjárművezetőjének megérkezését követően 10 percen belül nem történik meg a csomag átvétele) a kézbesítési kísérlet a következő munkanapon újra megtörténik, azzal, hogy a tárolási határidőkre és a GLS eljárására az (i) pontban meghatározott feltételek irányadók.

Helytelen címzés esetén a GLS saját adatbázisából próbálja meg a helyes címet megkeresni. Amennyiben ez a próbálkozás sikertelen, úgy a GLS értesíti a Feladót és rendelkezést kér a csomag további sorsa felől.

Nem a GLS-nek felróható ok, ha a kiszállítás az alábbi okok bármelyike miatt hiúsul meg:

A Társaság nem felel a késedelem miatti esetleges károkért, azonban a GLS mindent megtesz annak érdekében, hogy a küldeményt a megadott szállítási idejének megfelelő idő alatt kiszállítsa a Felhasználónak. A küldemény elvesztése, megsemmisülése vagy sérülése esetén a GLS minden esetben megtéríti az eladási árat az igény érvényesítője részére közvetlenül.

Amennyiben az arra jogosult nem érvényesíti igényét, a Társaság jogosult az igény érvényesítésére.

A GLS minden küldeményt biztosít. Az automatikus árukár biztosítás feltételeit a GLS Általános Üzleti és Biztosítási Feltételei tartalmazzák, mely jelenleg, belföldi csomagoknál 50.000,- HUF / csomag összegig terjed.

A GLS csak abban az esetben fogad el kárigényt, ha a küldemény a jelen Szabályzat előírásainak, valamint a GLS Általános Üzleti Feltételeinek eleget tesz és az átadáskor a Címzett és a GLS képviselője kárjegyzőkönyvet vesz fel. A GLS nem felel a belső károkért, azaz ha a csomagoláson külsérelmi nyom nem található.

A küldeményben bekövetkezett tényleges károkért a GLS felel, mind a Társaság, mind a Felhasználó a kárigényét a GLS Általános Szerződési Feltételeiben meghatározottak szerinti módon közvetlenül a GLS felé jogosult érvényesíteni.

A GLS Szolgáltatás vonatkozásában a Felhasználók a GLS által működtetett vevőszolgálat igénybevételére jogosultak és kötelesek, a GLS ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

8. Hirdetési alapfeltételek

A Társaság a weblapon a felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Társaság fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Társaság kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Társaság rendszerére.

9. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: magánszemélyként a weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: magánhirdetés).

Ingatlanközvetítői hirdetések: (a továbbiakban: ingatlanközvetítői hirdetések) hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. ingatlanközvetítői hirdetések minősül minden olyan hirdetés:

 (a) amelyet a hirdetés feladásakor a Felhasználó ilyenként jelöl meg,

 (b) amelyet a Társaság a hirdetés tárgyának kategóriája és mennyisége, vagy más ésszerű szempont alapján ilyenként minősít. A Társaság fenntartja a jogot annak eldöntésére, hogy egy hirdetés ingatlanközvetítői hirdetések minősül-e.

Reklám jellegű hirdetések: a weboldalt kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét ingatlan felkínálása nélkül hirdetni tilos. A társaság fenntartja magának a jogot, hogy az ilyen típusú hirdetést minden előzetes figyelmeztetés nélkül töröljön. Felhasználó az így törölt hirdetés után kárigénnyel nem léphet fel a Társasággal szemben.

Egyetlen termék hirdetésenként: Nem megengedett több ingatlant egy hirdetésben hirdetni.

Hirdetés címe: Az ingatlan pontos címének (utca, házszám) megadása nem kötelező azonban a hirdetés feladásának minimális feltétele az ingatlan elhelyezkedése szerinti település nevének vagy irányítószámának megadása. Amennyiben a Felhasználó a hirdetés feladása során a cím megadása mellett dönt, az ingatlan pontos, földrajzilag ténylegesen beazonosítható címének alkalmazása kötelező. A hirdetés keresőoldalán a Társaság feltünteti az ingatlan térképi elhelyezkedését, amennyiben a hirdető által megadott címadatok pontosak és földrajzilag beazonosíthatók.

Hirdetés szövege: A hirdetett ingatlant rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege nem utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott etikett irányelvei követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linknek kizárólag a hirdetett ingatlanra egyedileg készített weblapra kell vonatkoznia. Tilos másik aukciós vagy hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell, azonban tartalmazhat idegen nyelvű változatot is.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott ingatlant. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Társaság jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Képek: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett ingatlanra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével, webcímével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Nem tölthetők fel olyan képek, amelyeken az ingatlan elforgatva szerepel, illetve nem tölthető fel fotomontázs. A Társaság jogosult az ilyen képeket törölni, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is. A képek törléséből eredő esetlegesen felmerült károkat a Felhasználó a társaságtól nem követelheti.   A Társaság jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt az ingatlant egyazon Felhasználótól több hirdetésben hirdetni. Értelemszerűen, tilos ugyanazt az ingatlant különböző kategóriákban hirdetni.

10. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Társaság jogosult a weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a weboldalra feltöltött tartalom a jelen szabályzatba ütközik. A Társaság a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások törvény rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Társaság a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat a hirdetési keresőoldalon elhelyezett Probléma / visszaélés gombra kattintva, vagy az info@ingatlanhirdeto.com, email címre írva jelezhetik.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

A weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

A Társaság jogosult a szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a weblapon elérhető szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Társaság megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Társaság által nyújtott szolgáltatást, így különösen, ha:

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

11. Felelősség

A Felhasználó által a weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Társaság ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Társaság a weblap működtetését a hatályos törvény szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen szabályzatba ütközhet, jogosult és a törvényben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Társaság kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további szabályzatba ütköző tevékenységét.

A Társaság nem felelős a Felhasználóknak a weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Társaság nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Társaság jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Társaság a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Társaság nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, bármilyen vita kialakulásakor a Felhasználó köteles mentesíteni a Társaságot mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítés alól. A Társaság nem vállal felelősséget a Felhasználók által a weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen az ingatlan(ok) minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, az ingatlanközvetítői szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. Az eladott ingatlanok átadása és a pénzügyi teljesítés a Társaságtól függetlenül, a Felhasználók megállapodásának megfelelően zajlik le. A Társaság együttműködő partnerei útján lehetőséget teremthet a Felhasználók közötti ügyletek teljesítésének előmozdítására (pl. hitelek ajánlása). A weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Társaság nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Társasággal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Társaság által megkövetelt intézkedést megtenni és a Társaságnak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Társaságot a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Társaság helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a szolgáltatást a jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Társaság kizárja felelősségét a szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért. A Felhasználó teljes körű felelősséggel tartozik az általa küldött e-mailek tartalmából, mennyiségéből, minőségéből eredő, harmadik fél részére okozott kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Társaság által megkövetelt intézkedést megtesz a Társaság jó hírnevének megóvása érdekében.

12. A feladott hirdetés(ek) további hirdetői weblapokra történő továbbtöltésének szabályai (továbbtöltés szolgáltatás):

a. Megbízott jelen kiegészítő szolgáltatás alapján vállalja, hogy a weboldalra feltöltött ingatlant a választott díjcsomagban meghatározott ingatlanszakmai weblapokon (továbbiakban: partner weblap), és a választott időtartamban térítés ellenében a Felhasználó elérhetőségével, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott leírással és képekkel megjeleníti.

b. Elérhetőségek megjelenítése a továbbtöltés során, a partner weblapokon: a Társaság a Felhasználó elérhetőségeinek megjelenítésekor szükségszerűen alkalmazkodik az adott partner weblap által biztosított technikai jellemzőkhöz. Emiatt a partner weboldalakon - mint a hirdetést kezelő társaságként - a H-Kontakt Group Kft neve és telefonszáma kötelezően megjelenítendő adatként megjelenik.

A Felhasználó elérhetőségei a hirdetésekben az alábbi módon jelennek meg:

- a Felhasználó neve: a felhasználó regisztrációkor megadott neve a feltöltött hirdetésekben és a továbbtöltésekre alkalmazott partner weboldalakon a szabad szavas szövegdobozban jelenik meg.

- a Felhasználó e-mail címe: a felhasználó regisztrációkor megadott e-mail címe a feltöltött hirdetésekben és a továbbtöltésekre alkalmazott partner weboldalakon a szabad szavas szövegdobozban jelenik meg.

- a Felhasználó telefonszáma: a felhasználó regisztrációkor megadott telefonszáma a feltöltött hirdetésekben és a továbbtöltésekre alkalmazott partner weboldalakon a szabad szavas szövegdobozban jelenik meg.

- idegen nyelvű oldalakon a Felhasználó telefonszáma: amennyiben a Felhasználó az ingatlanhirdeto.com oldalra történő feltöltés során az erre lefejlesztett mezőben úgy rendelkezett, hogy a Idegen nyelvű oldalakon a telefonszámom megjelenhet: a Felhasználó telefonszáma a partner weboldal szabad szavas szöveges mezőjében jelenik meg. Amennyiben a Felhasználó az ingatlanhirdeto.com oldalra történő feltöltés során az erre lefejlesztett mezőben úgy rendelkezett, hogy a Idegen nyelvű oldalakon a telefonszámom nem jelenhet meg: a Felhasználó telefonszáma a partner weboldal erre a célra lefejlesztett szabad szavas szöveges mezőjében nem jelenik meg.

c. A továbbtöltött hirdetés időtartama: jelen kiegészítő szolgáltatás a Felhasználó által választott díjcsomagban rögzített határozott időre jön létre, amely egy, három, vagy hat hónap lehet. Az időtartam lejáratakor a szolgáltatás a díj és a csomag ismételt megfizetésével és megrendelésével hosszabbítható meg. Felek megállapodnak, hogy továbbtöltés szolgáltatás esetén a Felhasználó által bármely okból (pl. az ingatlan eladásra került, vagy az ingatlan eladása már nem aktuális, stb) törölt hirdetés még fel nem használt időtartamra járó részösszege a Felhasználó részére nem jár vissza.

d. Hirdetési csomagok magánszemély hirdetők részére: a csomagok az Alap, Top, Exkluzív, Európa fantázianevet viselik. A hirdetési csomagok ingatlanközvetítő hirdetők részére: a csomagok a Vidék, Pest-megye, Budapest fantázianevet viselik. Társaságunk a csomagok tartalmának módosításának jogát fenntartja oly módon, hogy az esetlegesen megszűnő, vagy a csomagokból bármilyen ok miatt törölésre kerülő hirdetési portálokat saját választása alá eső portálokkal pótolja.

e. A Társaság jelen kiegészítő szolgáltatás értelmében minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a díjcsomagokban foglalt weboldalak darabszáma folyamatosan, minőségi szolgáltatást nyújtó weboldalakkal rendelkezésre álljon, azonban mivel ezen weboldalakat a Társaságtól független vállalkozások üzemeltetik, ezért Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Társaság ezen vállalkozásokra, illetve az általuk üzemeltetett weboldalakra semmilyen ráhatással nincs. Ennek értelmében az esetlegesen felmerülő áttöltési, megjelenési, vagy minőségi reklamációkért a Társaság felelősséget nem vállal, az esetlegesen ebből a problémákból adódó károkat a Társaság nem vállalja, a Felhasználó emiatt díj visszatérítési igénnyel a Társaság felé nem léphet fel. A Társaság nem vállal felelősséget a partner hirdetési portálok leállásából, megszűnéséből, üzemszünetéből eredő károkért. Felhasználó elfogadja továbbá az alkalmazott partner weblapok technikai felépítéséből eredő sajátosságokat: a feltölthető fotók darabszáma és az ingatlanra vonatozó egyedi jellemzők az ingatlanhirdeto.com-ra feltöltött hirdetéshez képest nem minden esetben jeleníthetők meg maradéktalanul, ugyanúgy és szó szerint, továbbá a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ingatlanhirdeto.com és a partner weboldal által alkalmazott szövegezésben, megjelenésben, besorolásban lehetnek eltérések.

f. A díjcsomag módosítása: a választott és megfizetett díjcsomag a Megbízó részéről szerződés tartama alatt utólagosan nem módosítható, még különbözeti díj megfizetésével sem.

g. Díjcsomag váltási igény érvényesítésének lehetséges módja: a feltöltött hirdetést az ingatlanhirdeto.com weblapról először teljesen törölni kell, majd ismételten fel kell tölteni a teljes tartalmat, az újonnan megrendelni kívánt díjcsomag a kiválasztásával.

h. A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje: a www.ingatlanhirdeto.com oldal esetén kb. 99,9%. A szolgáltatás rendelkezésre állási ideje nem a Társaság tulajdonát képező partner oldalak esetén kb. 97%.

i. Előresorolás, kiemelés: alapszolgáltatásunk a hirdetés(ek) találati lista elejére sorolását és kiemelését a partner weblapokon nem tartalmazza.

j. A továbbtöltés feldolgozási ideje: a hirdetés kizárólag akkor kerül továbbtöltésre a partner weboldalakra, ha a hirdetési díj maradéktalanul beérkezett a Társaság bankszámlájára. A magyar nyelvű oldalak esetén az továbbtöltés / feldolgozás idő: 1 - 48 óra, idegen nyelvű oldalak esetén három munkanap.

k. A hirdetési szöveg fordítása: idegen nyelvű partner weblapokon történő megjelenítés esetén a hirdetés díja az ingatlanhirdeto.com által generált alap hirdetési szöveg fordítását tartalmazza. A fordítás során a rendszer fordító programokat használ.  A Felhasználó jogosult a leírás mezőben a hirdetéséhez tartozóan idegen nyelvű szöveg elhelyezésére, amelyet a Társaság az idegen nyelvű partner weboldalra történő továbbtöltés során felhasznál.


13. Bankkártyás fizetés Paylike rendszerén keresztül. 

Webáruházunkban gyorsan és biztonságosan fizethet bankkártyával a Paylike rendszerén keresztül. Paylike E-mail: hello@paylike.hu, Telefonszám: +36 1 500 9480 Cím: P. O. Pedersensvej 14, Aarhus, Dánia, https://paylike.hu/. 

A Cashbank & Credit Consulting Kft.  semmilyen körülmények között nem fér hozzá a bankkártya, vagy a hitelkártya adataihoz, nem is kezeli azokat. Adatait a Paylike biztonságos rendszerén keresztül kezeli. Banki partner- Paylike  A banki szolgáltatásokat a Clearhaus A/S (FT-no. 22006) biztosítja, amely hitelesítve van a dán pénzügyi felügyelet által és a Mastercard és Visa Principal Member tagjának minősül.

14. Szerzői és szomszédos jogok

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a weblapon a Társaság által elérhetővé tett minden tartalom, beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a weblap arculata, tartalmának összeválogatása, elrendezése is, szerzői jogi védelem alatt áll.

A Felhasználó a szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság a Felhasználó által szolgáltatott, szerzői jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Társaság ellenérték fizetése nélkül, a szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát is időbeli és földrajzi korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Társaság jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Társaság. A weboldal bármely elemének másolása, módosítása vagy újbóli közzététele a Társaság kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A szerzői jog tárgya nem használható fel és nem hasznosítható a Társaság előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a weblap egészét, bármely részét sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Társaság egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Társaság a weblap tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

15. Elállás és felmondás joga

A Felhasználó indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a nyújtott szolgáltatások vonatkozásában. A szerződés felmondása: a szerződést felek jogosultak 30 napos felmondási idő betartása mellett írásban felmondani.

A webáruház vásárlóit (fogyasztót) megilleti az elállás joga, amelyet a termék kézhezvételét követő 14 naptári napon belül gyakorolhat. Elállás esetén a termék bontatlan, vagy bontott állapotban érkezhet vissza a webáruházhoz, utánvéttel visszaküldött terméket azonban nem veszünk át. Az elállást nem kell megindokolni, az áru ellenértékét a visszaküldés után 14 napon belül visszautaljuk. Nem alkalmazható az elállási jog a könyvekre, CD-kre, DVD-kre, szoftverekre, elemekre, elektronikusan átadott információkra, amennyiben a csomagolásuk már kibontásra, elektronikusan átadott információ esetén az oldal igazolhatóan megnyitásra, vagy az oldalra a felhasználó igazolhatóan belépett, ezek ugyanis a vonatkozó kormányrendelet alapján a termék sajátos rendeltetéséből adódóan a természeténél fogva nem visszaszolgáltatható termékeknek minősülnek. 

A szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Társaság abban az esetben képes betartani, ha a szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Társaság az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen szabályzat szerint a 14. nap lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt. Felek megállapodnak, hogy a megrendelt és kifizetett szolgáltatások részösszege felmondás esetén sem jár vissza

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni az info@ingatlanhirdeto.com email címre. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

16. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A Társaság ügyfél szolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

A Társaság a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen az info@ingatlanhirdeto.com e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat és a chat felület a szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Társaság a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy munkatársunkkal folytatott telefonon elhangzó beszélgetéseket Társaságunk hangfelvételen rögzíti.  A hangfelvétel rögzítésének és az ügyfélszolgálatra érkező kommunikáció rögzítésének célja a szolgáltatásra vonatkozó jogviszonyok teljesítése figyelemmel kísérésének biztosítása, és a felek jogos érdekeinek bizonyításához szükséges tények rögzítése, igazolása, a felhasználói észrevételek és kérdések az érintett számára megnyugtató módon kezelése, megválaszolása, kivizsgálása, valamint a Felhasználó jogainak védelme. A Társaság kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló törvény rendelkezései irányadók. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el.
A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Társaság egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Társaság álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt a Társaság annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Társaság megindokolja.

A Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Társaság és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén a Társaság írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Társaság tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Társaság a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával annak jellege szerint mely hatóság eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti  székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét.

A szerződő felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket mindenekelőtt tárgyalásos úton kísérlik meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetén Megbízó a panaszával az illetékes fogyasztóvédelmi szervekhez fordulhat. A Megbízott székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi szerv elérhetősége: 

Zala Megyei Kormányhivatal
Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Postacím: 8900 Zalaegerszeg, Göcseji u. 24.
Telefonszám: +36 92 510 530, Telefax: +36 92 510 641
E-mail: fogyasztovedelem.zala@zala.gov.hu
Ügyfélszolgálat:
hétfőtől csütörtökig 8.00 - 16.30
pénteken 8.00 - 14.00